Eclesiástico Capítulo 29 Versículo 11
Regresar a la Sagrada BibliaRegresar a Eclesiástico Capítulo 29

Eclo 29:11
Riña súbita prende fuego, disputa precipitada vierte sangre.