$nombrelibro
"; ?>
Regresar a la Sagrada Biblia

"; print "ir a:
"; $res = mysqli_query($link,"SELECT * FROM capitulos WHERE cap_lib_id = '$_GET[lib_id]' ORDER BY cap_num"); while($row = mysqli_fetch_object($res)){ if("$row->cap_num" == $_GET['cap_num']){ print "CAPÍTULO $row->cap_num
"; } else { $nombre2link = quitacentos("$nombrelibro"); $link_lib_id = traducir("$_GET[lib_id]","num2let"); $cap_num = "$row->cap_num"; $link_cap_num = traducir("$cap_num","num2let"); $str = "x" . "$link_lib_id" . "x" . "$link_cap_num" . "-" . "Sagrada-Biblia" . "-" . "$nombre2link" . "-" . "Capitulo". "-" . "$cap_num" . ".html"; print "CAPÍTULO $row->cap_num
"; } } print "
"; print "Capítulo $_GET[cap_num]:
"; $res = mysqli_query($link,"SELECT * FROM versiculos WHERE ver_lib_id = '$_GET[lib_id]' AND ver_cap_num = '$_GET[cap_num]' ORDER BY ver_num ASC"); print ""; while($row = mysqli_fetch_object($res)){ $ver_id = "$row->ver_id"; $ver_num = "$row->ver_num"; $link_ver_id = traducir("$ver_id","num2let"); $link_ver_num = traducir("$ver_num","num2let"); $link_lib_id = traducir("$_GET[lib_id]","num2let"); $link_cap_num = traducir("$_GET[cap_num]","num2let"); $str = "y" . "$link_ver_id" . "x" . "$link_ver_num" . "x" . "$link_lib_id" . "x" . "$link_cap_num" . "-" . "Sagrada-Biblia" . "-" . "$nombre2link" . "-" . "Capitulo". "-" . "$_GET[cap_num]" . "-" . "Versiculo". "-" . "$ver_num" . ".html"; print "$row->ver_num - $row->ver_texto"; //print "$row->ver_num - $row->ver_texto"; print "
"; } print "
"; ?>